Tủ sắt đựng hồ sơ tài liệu tôn dày, khóa bảo mật (giống khóa két sắt)