Két sắt bản lề ngoài cánh cửa được gắn với thân két bằng bản lề ngoài nằm ngang - cảnh mở 180độ rất thuận tiện khi sử dụng