Tủ sắt đựng hồ sơ, tài liệu  Hòa Phát khóa thường
0983 978 775