Tủ hồ sơ di động Hòa Phát đáp ứng nhu cầu lưu trữ và trưng bày cơ động