Két sắt có bánh xe giúp cho việc di chuyển két dễ dàng hơn