Két sắt dành cho khách sạn, để trong tủ, hốc tường,