Két sắt dành cho khách sạn, để trong tủ, hốc tường,
0983 978 775