Két sắt bảo mật vừa an toàn, chống cháy chức năng khóa tuyệt đối an toàn