Két sắt bản lể trong - cánh cửa được định vị với thân két bằng 2 chốt dọc trên và dưới