Giường sắt Hòa Phát, Vật tư ngân hàng đa chủng loại